Print this page

Under 14

Under 14 Boys Goldings Cup 2017 / 18

Holders :  School

Round One     Deadline : 7th October 2017

1 Stanborough v Birchwood 17 St Edmunds v bye
2 K Templar v Verulam 18 Monks Walk v bye
3 Parmiters v Beaumont 19 Ashlyns v bye
4 Richard Hale v Marriotts 20 Freman College v bye
5 Queens v St C Danes 21 Bushey Meads v bye
6 Marlborough v St Marys 22 Owens v bye
7 Longdean v Turnford 23 Rickmansworth v bye
8 Townsend v Onslow 24 St J of Arc v bye
9 Barnwell v Broxbourne 25 S J Lawes v bye
10 Hertswood v Simon Balle 26 Sandringham v bye
11 Hemel v bye 27 S F Osborne v bye
12 Samuel Ryder v bye 28 Chancellors v bye
13 J H Newman v bye 29 K Langley v bye
14 Tring v bye 30 J Warner v bye
15 Nobel v bye 31 St Michaels v bye
16 Aldenham v bye 32 Roundwood Pk v
byeRound Two     Deadline : 10th November 2017

A Birchwood v Verulam I St Edmunds v Monks Walk
B Parmiters v Richard Hale J Ashlyns v Freman Coll
C Queens v St Marys K Bushey Meads v Owens
D Longdean v Onslow L Rickmansworth v St J of Arc
E Broxbourne v Simon Balle M S J Lawes v Sandringham
F Hemel v Samuel Ryder N S F O v Chancellors
G J H Newman v Tring O K Langley v J Warner
H Nobel v Aldenham P St Michaels v Roundwood PkRound Three     Deadline : 15th December 2017

i Verulam v Richard Hale v Monks Walk v Ashlyns
ii Queens v Onslow vi Owens v Rickmansworth
iii Broxbourne v Hemel vii Sandringham v S F O
iv J H Newman v Aldenham viii K Langley v Roundwood PkQuarter Final     Deadline : 29th January 2018

W Richard Hale v Queens Y Monks Walk v Owens
X Broxbourne v J H Newman Z Sandringham v viiiSemi Final     Deadline : 9th February 2018

S1 W v X S2 Y v Z
Final .. Date :     TBA

F S1 v S2